VVD wil OWO samenwerking verder verbeteren

0
2985

Weststellingwerf kan de komende jaren nog prima vooruit als zelfstandige gemeente. De dienstverlening aan onze inwoners staat voorop en die staat niet onder druk. We werken op diverse punten al goed samen met Ooststellingwerf en Opsterland. Waar mogelijk en nodig moeten we deze samenwerking verbeteren of uitbreiden. Dat is de hoofdlijn van het betoog dat Richard Bos namens de VVD-fractie in de raad van 28 januari hield.

Op de raadsagenda stond een voorstel van de burgemeester om voor de OWO-samenwerking met de andere gemeenten te komen tot een nieuw, geactualiseerd beleidskader voor bestuurlijke samenwerking. Op basis van uitspraken in de verkiezingscampagne en na een rondgang langs de fracties had de burgemeester geconcludeerd dat de in februari 2016 geformuleerde ambitie om op termijn te willen fuseren met andere gemeenten om toekomstige uitdagingen goed het hoofd te kunnen bieden er in ieder geval de komende jaren niet in zit.

Dit werd in de raad breed gedeeld. “Tegelijkertijd mag het nadenken niet stoppen,” zo gaf Bos aan. “Er kunnen in de toekomst altijd ontwikkelingen zijn die tot andere keuzes en verdergaande samenwerking of zelfs herindeling leiden. Daarop geen veto van de VVD. Maar voor deze raadsperiode zien wij geen noodzaak om verder te gaan dan het verbeteren en waar nodig uitbreiden van de bestaande OWO-samenwerking.”

De VVD steunt dan ook het voorstel van het College om met de gemeenten Ooststellingwerf en Opsterland te komen tot een aangepast beleidskader voor de toekomstige samenwerking.

Lees hier de bijdrage van de VVD aan dit debat.