VVD pleit voor snel internet in Weststellingwerf!

0
2639

De VVD Weststellingwerf heeft samen met de coalitiepartners PvdA en CDA een motie ingediend die ervoor pleit dat er op korte termijn snel internet in de gemeente Weststellingwerf wordt aangelegd. Marktpartijen zoals Ziggo en KPN hebben aangegeven de buitengebieden de komende jaren niet van snel internet gaan voorzien omdat de investeringen niet rendabel zijn. Het is daarom mogelijk voor overheden als gemeenten en provincies om hier een rol te pakken.

Het hebben van snel internet is voor nu en in de toekomst van het allergrootste belang. Het is van belang voor onze inwoners, onze scholen, onze ondernemers (waaronder ook veel agrarisch ondernemers), de overheid, de zorg, enzovoorts. Daarom pleit de VVD ervoor om dit op zo kort mogelijke termijn in de gehele gemeente aangelegd te krijgen. De motie die de VVD samen met PvdA en CDA heeft ingediend vraagt aan het college om in onze gemeente te gaan onderzoeken, door middel van een zogenaamde high level engineering, wat de kosten zijn om de witte gebieden van de gemeente Weststellingwerf van snel internet te voorzien en deze uitkomsten in een concrete businesscase uit te werken en aan de raad voor te leggen.

“In onze gemeente zijn naar schatting zo´n 2.400 adressen in het witte gebied die geen tot maximaal 30 mb downloadsnelheid hebben. In de praktijk komt het erop neer dat deze adressen moeilijk zaken van het internet af kunnen halen. Een mailtje binnenhalen dat lukt vaak nog wel, maar een filmpje streamen of de gegevens van je melkrobot doorsturen naar de fabriek wordt al bijzonder lastig. Laat staan dat een internetwinkel zich hier zou kunnen vestigen, een architect zijn bouwtekening digitaal naar de klant kan sturen en ga zo maar even door,” aldus Roelof Theun Hoen, fractievoorzitter van de VVD Weststellingwerf.