VVD stemt in met mogelijke komst zonneparken in Weststellingwerf

0
2008
solar panel power production green economy

Door in te stemmen met een bestemmingsplanwijziging heeft de gemeenteraad van Weststellingwerf de mogelijke komst van 2 zonneparken in onze gemeente mogelijk gemaakt. De realisatie van deze zonneparken zal een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de gestelde doelstellingen voor duurzame energieopwekking.

Wel heeft de VVD gepleit voor de mogelijkheid van actieve participatie door onze inwoners en bedrijven in deze zonneparken. Er zal worden gezocht naar een commerciële partij die de zonneparken gaat exploiteren en die de mogelijkheid biedt voor onze inwoners en bedrijven om financieel te laten deelnemen. De VVD vindt dit belangrijk onder andere voor het draagvlak van de zonneparken

Daarnaast is zorgvuldig ruimtegebruik voor de VVD ook een belangrijke vereiste. “In het kader daarvan zouden wij dan ook willen voorstellen dat indien na een vastgestelde periode van bijvoorbeeld twee jaar geen enkele marktpartij zich aanmeld voor de exploitatie het gebied weer zijn oorspronkelijke agrarische bestemming en functie te geven”, aldus Peter Ernst namens de VVD.