VVD wil kleine windmolens toestaan in Weststellingwerf

0
2802
Impressie van kleine windmolen bij boerderij

De VVD in Weststellingwerf pleit voor het mogelijk maken van kleine windmolens voor kleinschalige, duurzame energieopwekking in Weststellingwerf. We willen dat ondernemers en particulieren zelf de vrijheid moeten kunnen hebben om hun eigen energie op te wekken. Nu wordt het plaatsen van windmolens vanuit de provincie nog belemmerd.

De VVD zal in de gemeenteraadsvergadering van 3 december het college van B&W oproepen om bij de provincie Fryslân te bepleiten dat er in de gemeente Weststellingwerf ruimte moet komen om de plaatsing van kleine windmolens mogelijk te maken. “We vinden het belangrijk dat ondernemers en inwoners ook op kleine schaal bij kunnen dragen aan verduurzaming en energiebesparing. Deze kleine windmolens draaien al volop en naar ieders tevredenheid in andere provincies. Dat moet hier ook kunnen,” aldus VVD-raadslid Jesper Kraakman, die daarnaast wijst op de oproep van onder meer LTO-Noord die namens hun leden vraagt om deze windmolens mogelijk te maken.

“Het gaat hier nadrukkelijk om kleinschalige initiatieven, met één of maximaal enkele molens per bedrijf. We hebben het over molens met een ashoogte van circa 15-18 meter, die nog goed inpasbaar zijn in de omgeving. Mogelijk kunnen er ook buurtinitiatieven, bijvoorbeeld energiecoöperaties, mee gestimuleerd worden in onze dorpen. Wij willen graag initiatieven van onderop stimuleren en de verduurzaming versnellen. Dit kan hier enorm bij helpen,” aldus Kraakman.

Momenteel beperkt provinciaal beleid nog de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. Kraakman: “We willen dit veranderen en daarom vragen we het College om zowel in de inspraak bij de totstandkoming van een nieuwe Friese Omgevingsvisie als bij de vorming van het nieuwe College van Gedeputeerde Staten na de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019 voor deze mogelijkheid te pleiten.”