VVD zet in op versnelde woningbouw

0
918

Er moeten de komende jaren snel meer woningen worden gebouwd in de Lindewijk in Wolvega. In de plannen die de gemeenteraad op 1 en 15 november bespreekt om de laatste fase van de Lindewijk te realiseren wordt aangegeven dat er de komende tien jaar circa 200 woningen in de Lindewijk kunnen worden bij gebouwd.

De VVD in Weststellingwerf steunt dit voorstel van harte, maar het gaat de VVD te langzaam. ‘Er is meer tempo nodig, omdat de woningnood hoog is. En er is vraag in alle segmenten, koop en huur en variërend van starterswoningen tot seniorenwoningen tot vrijstaande woningen aan het water. En juist deze mix aan mooie en broodnodige woningen willen we hier realiseren,’ aldus VVD-raadslid Aukje Kroondijk. De VVD in Weststellingwerf pleit er daarom voor om meer tempo te maken dan is voorgesteld.

Oude woningbouwafspraken met de provincie lijken nu een belemmering te zijn. ‘Gedeputeerde Klaas Fokkinga daagde gemeenten enkele weken terug in de Leeuwarder Courant nog uit door te zeggen dat ‘gemeenten te weinig woningen van de grond krijgen.’ Dat is in Weststellingwerf dus geen probleem. Wij dagen Fokkinga dan ook weer uit om snel over de brug te komen. Weststellingwerf is een aantrekkelijke woongemeente, met veel natuur en tegelijk dicht bij de snelweg en met een treinstation. En dat zien we terug in de groei van het aantal inwoners, aan de grote vraag naar woningen en aan het geringe aanbod,’ aldus Kroondijk, die woordvoerder wonen is in de VVD-fractie.

‘Wij staan hier in de startblokken met concrete plannen voor nieuwbouw. En hebben daarmee de oplossing voor gedeputeerde Fokkinga. De vraag is niet of we gaan bouwen maar hoe snel we kunnen bouwen. De schop moet wat ons betreft zo snel mogelijk de grond in. We vragen van de provincie niet alleen om nu meer snelheid te mogen maken met het realiseren van de plannen voor de Lindewijk, we vragen ook om buiten de Lindewijk éxtra woningen in Weststellingwerf te kunnen bouwen, juist omdat er veel vraag is naar woningen in onze gemeente. Gedeputeerde Staten heeft eerder al aangegeven dat die ruimte er komt, wij verwachten dan ook snel de steun en een handtekening van de gedeputeerde,’ aldus Kroondijk.

Naast de snelle groei van de Lindewijk blijft het ook toegestaan om woningen binnen de kleinere dorpen te bouwen, mits er goede plannen aan ten grondslag liggen en er kwaliteit wordt toegevoegd, zoals meest recent de plannen in De Hoeve en Nijeholtpade. De VVD heeft hier altijd voor gepleit en wil dat hier ruimte voor blijft, juist ook om aan de leefbaarheid in de dorpen te blijven werken, zodat het prettig wonen is in de hele gemeente. In veel dorpen zijn de laatste jaren dan ook mooie nieuwbouwwoningen toegevoegd.