Nieuwe plannen voor geitenhouderij tijdelijk geparkeerd

De gemeenteraad in Weststellingwerf heeft in een extra raadsvergadering op 22 april 2021 besloten dat er het komende jaar geen nieuwe aanvragen voor geitenhouderijen...

Themabijeenkomst Verkiezingen en Campagne

Aanstaande woensdagavond organiseren wij een digitale themabijeenkomst met diverse interessante sprekers. Het onderwerp van de themabijeenkomst is: "Verkiezingen en Campagne".

Woonlasten Weststellingwerf blijven betaalbaar

De gemiddelde woonlasten in Weststellingwerf blijven relatief laag. De gemeenteraad besloot gisteren over de tarieven voor onroerende zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing voor 2021....

Dag van de Ondernemer

20 november 2020 is de Dag van de Ondernemer. De VVD-fractie in Weststellingwerf trok er vandaag op uit om lokale ondernemers in het zonnetje...

Begroting voor 2021 aangenomen

De gemeentelijke begroting voor 2021 is door de raad vastgesteld op 2 november 2020. Een ruime meerderheid van de raad stemde daar mee in....

Sylvia Heida geïnstalleerd als VVD Gemeenteraadslid

In de raadsvergadering van 2 november 2020 is Sylvia Heida geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de VVD. Zij volgt Jesper Kraakman op, die in...

Jesper Kraakman vertrekt uit gemeenteraad

VVD-raadslid Jesper Kraakman vertrekt per 2 november uit de gemeenteraad van Weststellingwerf. Hij kan de werkzaamheden voor de raad niet meer voor de volle...

Verduurzaming in Weststellingwerf: ‘behapbaar en betaalbaar voor onze inwoners’

De gemeente kan door met de ingezette lijn en de plannen voor het verduurzamen van de gemeente Weststellingwerf, dat bleek op 2 juni in...

Kleine windmolens nu toch mogelijk voor agrarische bedrijven

Mede dankzij een VVD-motie in de gemeenteraad van Weststellingwerf heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) in Friesland op 11 mei jongstleden besloten om...

VVD: steun voor doorgaan kantine de Steense in eigen beheer

De VVD in Weststellingwerf wil doorgaan met het beheer van de kantine in sportcomplex de Steense zoals dat nu geregeld is. De gemeente draait...