Een hoger onderhoudsniveau voor wegen en bermen

0
1111

Om onze begroting op orde te houden hebben we enkele jaren geleden moeten bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte. Dit betreft onder andere de bermen en de wegen in onze gemeente. Nu de economie weer aantrekt en het financieel beter gaat willen wij de onderhoudsniveaus weer verhogen. Ook moeten de wegen en fietspaden zodanig ingericht zijn dat alle verkeersgebruikers, jong en oud, hiervan veilig gebruik kunnen maken. Speciale aandacht moet worden besteed aan de verkeersveiligheid rondom scholen, sportclubs en spoorwegovergangen en het gebruik van de elektrische fiets.