De gemeente nog aantrekkelijker maken om te recreëren en verblijven

0
2275

Iedereen is het erover eens dat het in Weststellingwerf fijn recreëren en verblijven is.

Wat blijft goed
Er zijn prachtige fiets- en wandelgebieden waarbij de Weststellingwerfse natuur, cultuur, water- wegen en bereikbaarheid meer dan goed is. Toerisme is nu al een belangrijke sector en kan samen met het MKB (ondernemers) en de agrarische sector in de toekomst uitgroeien tot één van de belangrijkste economische dragers van onze mooie gemeente.

Wat wordt beter
Door het aanleggen en verbeteren van fiets- en wandelroutes en ruiterpaden wordt het nog aantrekkelijker om bezienswaardigheden langs deze routes te bezoeken. Een nieuw fietspad langs de Linde tussen de Kontermansbrug en Lolkema’s brug en een sluizenroute rondom de Driewegsluis maakt het nog mooier. De West- stellingwerfse VVD stimuleert nieuwe initiatie- ven voor recreëren en verblijven in onze mooie gemeente. In de westhoek van onze gemeen- te met de Rottige Meente en de Driewegsluis als toeristische hotspots liggen nog enorme toeristische kansen om te combineren met de Weerribben-Wieden. In de oosthoek van onze gemeente liggen door de Unesco-status van de Koloniën van Weldadigheid enorme cultu- rele en toeristische kansen voor Noordwolde en omgeving.