Goede digitale en mobiele bereikbaarheid

0
1361

De VVD heeft afgelopen periode al vaak aandacht gevraagd voor de mobiele en digitale bereikbaar­heid in de gemeente. De komende periode zal hier aandacht voor moeten blijven. Het hebben van mobiele bereikbaarheid en snel internet is voor nu en in de toekomst van het allergrootste belang. Het is onmisbaar voor inwoners, scholen, ondernemers (waaronder ook veel agrarische ondernemers), de overheid, de zorg, enzovoorts. Ook moet wat de VVD betreft op de kortst mogelijke termijn glasvezel in de gehele gemeente worden aangelegd.