Verdere verlaging van de woonlasten voor inwoners en ondernemers

0
1083

De afgelopen periode is er flink gewerkt aan verbetering van de schuldpositie van de gemeente en verlaging van de woonlasten. Deze lijn willen we door­zetten. Wij willen de komende periode dan ook een verdere verlaging van de opbrengst van de onroerende zaakbelasting (OZB). Afvalstoffenheffing en rioolheffing moeten wat ons betreft uitslui­tend kostendekkend blijven. Dat betekent dat er niet meer mag worden geheven dan dat eraan uitgegeven wordt. Door een efficiëntere manier van afvalinzameling kunnen de lasten met betrekking tot de afvalstoffenheffing zelfs verder omlaag.