Kinderen verdienen goed onderwijs in goede scholen

0
2789

Onderwijs in Weststellingwerf is goed op orde.

Wat blijft goed
Er is basisonderwijs in of dichtbij de dorpen. En met het Linde College en Terra Wolvega hebben we ook nog keuze in voorgezet onderwijs binnen onze gemeente. Daar zijn wij trots op! Er is nu een onderwijsvisie voor Weststelling- werf met de titel: “Onderwijs als Schatkamer”. Hiermee worden onze kinderen optimaal geholpen om hun eigen talenten te ontwikkelen. Zonder dat je het ziet, is het beleid rondom onderwijs nog niet eerder zo goed georgani- seerd geweest.

Wat wordt beter
De uitdaging is nu om de woorden uit de onderwijsvisie om te zetten in daden. Samenwerking tussen betrokken partijen is van cruciaal belang. Een belangrijk onder- werp voor de komende periode is goede en toekomstbestendige huisvesting van scholen, ook in de kleine dorpen, zodat onze kinderen in een prettige en gezonde omgeving les krijgen. Hier maken wij ons de komende periode sterk voor. We zijn ook voorstander van uitgebreider bewegingsonderwijs binnen het schoolprogramma.