LAATSTE NIEUWS

VVD: blij met extra geld en nieuwe invulling Dorpenfonds

Het Dorpenfonds in Weststellingwerf wordt voortaan jaarlijks gevuld met 100.000 euro voor initiatieven die de leefbaarheid en/of sociale samenhang in de dorpen en wijken in onze gemeente verbeteren. Verdeeld over een werkbudget voor de...

Driewegsluis als poort van Friesland

De gemeenten Weststellingwerf, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland en Smallingerland willen hun toeristisch-recreatieve kwaliteiten meer benutten. De gemeenten hebben samen een visie voor het verbeteren van de toeristisch-recreatieve entrees van Zuidoost Friesland opgesteld. Op 18 maart...

VVD: Geen nieuwe proefboringen naar aardgas in Weststellingwerf

De VVD en haar coalitiegenoten CDA en WB willen geen nieuwe proefboringen meer naar aardgas in Weststellingwerf. Daarom stellen zij voor het huidige gemeentelijke beleid rond proefboringen naar aardgas te wijzigen. VVD-gemeenteraadslid Aukje Kroondijk:...

VVD wil OWO samenwerking verder verbeteren

Weststellingwerf kan de komende jaren nog prima vooruit als zelfstandige gemeente. De dienstverlening aan onze inwoners staat voorop en die staat niet onder druk. We werken op diverse punten al goed samen met Ooststellingwerf...

VVD wil kleine windmolens toestaan in Weststellingwerf

De VVD in Weststellingwerf pleit voor het mogelijk maken van kleine windmolens voor kleinschalige, duurzame energieopwekking in Weststellingwerf. We willen dat ondernemers en particulieren zelf de vrijheid moeten kunnen hebben om hun eigen energie op...

Raad stemt in met Begroting voor 2019

Op 5 november stemde de gemeenteraad van Weststellingwerf unaniem in met de begroting voor 2019. Het College van B&W presenteerde een meerjarenbegroting waarin ook de investeringen en plannen uit het Collegeprogramma zijn opgenomen. De VVD...

Jaarrekening 2017 en Voorjaarsnota vastgesteld

In de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomer heeft de raad ingestemd met de jaarrekening over 2017 en de voorjaarsnota 2018. Over 2017 maakte wethouder Jack Jongebloed (VVD) eerder al bekend dat er een positief...

Richard Bos nieuwe fractievoorzitter VVD

De gemeenteraadsfractie van de VVD in Weststellingwerf heeft Richard Bos als nieuwe fractievoorzitter gekozen. Hij volgt Roelof Theun Hoen op, die als wethouder is toegetreden tot het College van B&W. Bos is in het dagelijks...

Nieuwe fractie in gemeenteraad

Op 31 mei zijn Edwin Bathoorn en Jesper Kraakman als gemeenteraadslid geïnstalleerd. Zij nemen de plek in van Jack Jongebloed en Roelof Theun Hoen, die beide als wethouder plaats nemen in het nieuwe College...

VVD, CDA en WB sluiten coalitieakkoord voor Weststellingwerf: ‘Samen werken, gewoon doen’

VVD, CDA en Weststellingwerfs Belang (WB) hebben in het coalitieakkoord ‘Samen werken, gewoon doen’ hun ambities voor Weststellingwerf voor de komende vier jaar beschreven. Daadkracht, Netwerk en Ambitie – kortweg DNA - vormt de rode...

SOCIAL

634FansLike
490VolgersVolg

POPULAIR