LAATSTE NIEUWS

VVD blij met verlaging van de woonlasten in 2018!

De gemiddelde woonlast voor inwoners van Weststellingwerf voor 2018 gaat ten opzichte van 2017 dalen! De stijging van het tarief voor de rioolheffing wordt volledig gecompenseerd door een structurele verlaging van de onroerende-zaakbelastingen. Daarnaast...

Algemene Beschouwingen 2017: “Een ontzettend gaaf land!”

Dit zijn alweer de laatste algemene beschouwingen van deze coalitieperiode. Een periode waarin lokaal veel bereikt is. De Onderdoorgang is gerealiseerd, de Grindweg is opnieuw ingericht, Noordwolde bruist, naast het dorpenfonds is er nu...

VVD pleit voor extra mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken

Op 1 juli jongstleden is de wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet geeft burgemeesters meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Woonoverlast is een groot en onderschat maatschappelijk probleem. Momenteel heeft de...

VVD tevreden met gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren

Tijdens de bespreking van de jaarstukken over het jaar 2016 heeft de VVD het college complimenten gegeven over het gevoerde financiële beleid van de afgelopen jaren. Want evenals de afgelopen jaren heeft de gemeente...

VVD blij met extra telefoonmast Oldeholtpade

Al jaren is de dekking van mobiel telefoon- en dataverkeer in Oldeholtpade en Nijeholtpade en de omgeving daar omheen slecht te noemen.  Eindelijk lijkt er nu schot in deze zaak te komen doordat er...

VVD wil camperplaatsen realiseren bij Driewegsluis

De VVD is voorstander van het ontwikkelen van camperplekken in onze gemeente. Deze manier van recreëren mag zich de snelst groeiende vorm van het hedendaagse toerisme noemen zowel in Nederland als in de ons...

De VVD afdelingen van Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland smelten samen tot VVD Netwerk...

Modernisering partijstructuur Het aangenomen voorstel van het VVD Hoofdbestuur om te komen tot een open en toegankelijke partij met een krachtige en slagvaardige organisatie is de aanleiding geweest voor de vier afdelingen om verkennende gesprekken...

Nijeholtpade wordt veiliger en beter bereikbaar!

De provincie Fryslân werkt vanaf maandag aan het kruispunt bij Nijeholtpade. Het kruispunt in de Stellingenweg moet veiliger worden voor fietsers en voetgangers. Daarnaast komt aan beide kanten van de weg een bushalte. Eind...

Aangenomen uitvoeringsprogramma zal de toeristische sector in Weststellingwerf gaan versterken!

De VVD is blij met het enthousiasme waarmee de toeristische samenwerken en tot een gezamenlijke uitvoeringsprogramma zijn gekomen. De ondernemers werken samen in een Toeristisch Platform welke als doel heeft om de toeristische sector...

VVD vraagt aandacht voor maaibeleid bij sportverenigingen in Weststellingwerf

De VVD in Weststellingwerf heeft bij monde van Ed de Vries aandacht gevraagd voor het gemeentelijk maaibeleid bij sportverenigingen in onze gemeente. De gemeente maait vele grasvelden van sportverenigingen. In contact met deze verenigingen...

SOCIAL

561FansLike
479VolgersVolg

POPULAIR