Home Blog Pagina 2

Begroting voor 2021 aangenomen

De gemeentelijke begroting voor 2021 is door de raad vastgesteld op 2 november 2020. Een ruime meerderheid van de raad stemde daar mee in....

Sylvia Heida geïnstalleerd als VVD Gemeenteraadslid

In de raadsvergadering van 2 november 2020 is Sylvia Heida geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de VVD. Zij volgt Jesper Kraakman op, die in...

Jesper Kraakman vertrekt uit gemeenteraad

VVD-raadslid Jesper Kraakman vertrekt per 2 november uit de gemeenteraad van Weststellingwerf. Hij kan de werkzaamheden voor de raad niet meer voor de volle...

Verduurzaming in Weststellingwerf: ‘behapbaar en betaalbaar voor onze inwoners’

De gemeente kan door met de ingezette lijn en de plannen voor het verduurzamen van de gemeente Weststellingwerf, dat bleek op 2 juni in...

Kleine windmolens nu toch mogelijk voor agrarische bedrijven

Mede dankzij een VVD-motie in de gemeenteraad van Weststellingwerf heeft het college van Gedeputeerde Staten (GS) in Friesland op 11 mei jongstleden besloten om...

VVD: steun voor doorgaan kantine de Steense in eigen beheer

De VVD in Weststellingwerf wil doorgaan met het beheer van de kantine in sportcomplex de Steense zoals dat nu geregeld is. De gemeente draait...

Tweede Kamer ook voor goede metingen bij gaswinning

De Tweede Kamer stemde afgelopen week in met moties die vragen om een dekkend netwerk voor metingen bij gaswinning en om te zien of...

VVD: uitstel lokale belastingen voor Weststellingwerfse ondernemers

De afgelopen week zijn de effecten van het coronavirus in Nederland stevig voelbaar. Veel mensen zijn ziek of besmettelijk. Hierdoor zijn door de overheid...

Ontwikkeling centrum Wolvega nu echt van start

Het project centrumontwikkeling Wolvega is nu echt in gang gezet. De gemeenteraad stemde er mee in dat er 400.000 euro beschikbaar wordt gesteld uit...

VVD blij met uitspraak Raad van State

Het verplaatsen van supermarkt Aldi vanuit het centrum naar een plek aan de Heerenveenseweg nabij de spooronderdoorgang is terecht geweigerd door de gemeente Weststellingwerf....