Home Blog Pagina 2

VVD: Geen nieuwe proefboringen naar aardgas in Weststellingwerf

De VVD en haar coalitiegenoten CDA en WB willen geen nieuwe proefboringen meer naar aardgas in Weststellingwerf. Daarom stellen zij voor het huidige gemeentelijke...

VVD wil OWO samenwerking verder verbeteren

Weststellingwerf kan de komende jaren nog prima vooruit als zelfstandige gemeente. De dienstverlening aan onze inwoners staat voorop en die staat niet onder druk....

VVD wil kleine windmolens toestaan in Weststellingwerf

De VVD in Weststellingwerf pleit voor het mogelijk maken van kleine windmolens voor kleinschalige, duurzame energieopwekking in Weststellingwerf. We willen dat ondernemers en particulieren zelf...

Raad stemt in met Begroting voor 2019

Op 5 november stemde de gemeenteraad van Weststellingwerf unaniem in met de begroting voor 2019. Het College van B&W presenteerde een meerjarenbegroting waarin ook...

Jaarrekening 2017 en Voorjaarsnota vastgesteld

In de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomer heeft de raad ingestemd met de jaarrekening over 2017 en de voorjaarsnota 2018. Over 2017 maakte wethouder...

Richard Bos nieuwe fractievoorzitter VVD

De gemeenteraadsfractie van de VVD in Weststellingwerf heeft Richard Bos als nieuwe fractievoorzitter gekozen. Hij volgt Roelof Theun Hoen op, die als wethouder is...

Nieuwe fractie in gemeenteraad

Op 31 mei zijn Edwin Bathoorn en Jesper Kraakman als gemeenteraadslid geïnstalleerd. Zij nemen de plek in van Jack Jongebloed en Roelof Theun Hoen,...

VVD, CDA en WB sluiten coalitieakkoord voor Weststellingwerf: ‘Samen werken, gewoon...

VVD, CDA en Weststellingwerfs Belang (WB) hebben in het coalitieakkoord ‘Samen werken, gewoon doen’ hun ambities voor Weststellingwerf voor de komende vier jaar beschreven. Daadkracht,...

VVD levert twee wethouders in het nieuwe college van Weststellingwerf

De kandidaat-wethouders van het nieuwe college van burgemeesters en wethouders (B&W) in de gemeente Weststellingwerf zijn bekend. Het nieuwe college wordt gevormd door Weststellingwerfs...

VVD en CDA nemen samen leiding bij collegevorming

VVD en CDA nemen in Weststellingwerf samen het voortouw bij de vorming van een nieuw college. Dat bleek tijdens een raadsvergadering donderdagavond. Volgens Roelof Theun...